- S.C. Topo Construct Proiect S.R.L. -

Cadastru si prima inregistrare terenuri cu constructii

Cadastru si  prima inregistrare terenuri cu  constructii:

  •  Actele de proprietate in copie legalizata , dupa caz:
  • Titlu de Proprietate, Contract vanzare-cumparare, Certificat de mostenitor, etc;
  • Copie Buletin identitate (carte de identitate);
  • Copie legalizata dupa certificatul de  casatorie ( femei);
  • Copie legalizata dupa autorizatia de construire;
  • Copie legalizata dupa certificat de urbanism;
  • Copie legalizata dupa procesul verbal de finalizare- constructie;
  • Daca constructiile sunt mai vechi de 2001 si nu exista autorizatie de construire  Certificat de edificarea constructiei eliberat de Primarie;
  • Certificat fiscal si Adeverinta de rol de la Primarie;