- S.C. Topo Construct Proiect S.R.L. -

Complectare cu Constructie (Inscriere /Demolare/Extindere Constructie)

Completare cu Constructie (Inscriere /Demolare/Extindere Constructie):

  • – extras de carte funciara pentru informare;
  • – copie xerox documentatia cadastrala avizata anterior si Incheiere de Intabulare;
  • – copie legalizata dupa:
  • – Autorizatia de Construire/Demolare;
  • – Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau, dupa caz, certificat de atestare a edificarii extinderii constructiei, eliberatde primaria localitatii unde este situat imobilul;
  • – certificatul fiscal in original (de la taxe si impozite/primarie), cu mentiunea pentru cadastru, si cu valuarea impozabila a constructiei;
  • – copie xerox B.I./C.I. ;

NOTA :
» In cazul in care au existat constructii vechi pe teren si au fost cuprinse in Documentatia Cadastrala, este necesara o Autorizatie de Demolare Constructie si Proces Verbal de finalizare demolare;
» In cazul in care o constructie veche care este cuprinsa in Documentatia Cadastrala, a fost modificata din diverse motive ( s-a mai ridicat un nivel, s-au mai daramat anumiti pereti, s-au modificat caile de acces etc. ) este necesara o Autorizatie de Extindere si Proces Verbal de finalizare extindere;
» In cazul in care au existat doua sau mai multe constructii pe teren si au fost cuprinse in Documentatia Cadastrala iar proprietarul solicita demolarea acestora , fara a mai construi ceva nou pentru moment, trebuie prezentata Autorizatia de Demolare si Procesul Verbal;