- S.C. Topo Construct Proiect S.R.L. -

Ridicari topografice

Intocmire Planuri de Situatie si documentatii pentru P.U.Z., P.U.D., P.U.G.,P.A.C

  • – copie dupa actele de proprietate ;
  • – copie dupa Cadastru si Intabulare ;
  • – Extras de Carte Funciara pentru informare ;
  • – Certificat de Urbanism copie legalizata- cu mentiunea necesar pentru P.U.Z. sau P.A.C. ;
  • – copie B.I./C.I. ;